Narracja, problem gatunku - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Narracja

Narratorami na poszczególnych płaszczyznach utworu są różne osoby. Narratorem w części pierwszej jest mały chłopiec, który właśnie otrzymał promocję do klasy trzeciej. W tej części utworu narracja jest pierwszoosobowa. Uwagi i spostrzeżenia dziecięcego bohatera-narratora - celne, czasem ironiczne, zwięzłe, dalekie są od naiwności. Doskonale orientuje się on w sytuacji, podaje krótkie portrety psychologiczne bohaterów, orientuje się w licznych powiązaniach, jakie zachodzą między uczestnikami spotkania. Powstrzymuje się jedynie od komentarzy wydarzeń sprzed lat. Nie był ich uczestnikiem. Dlatego w części retrospektywnej narrację przejmuje generał Rozłucki. On również nie komentuje wydarzeń, powstrzymuje się od ocen. Przedstawia fakty. Zróżnicowanie postaw przebija przez zachowania i reakcje bohaterów- zarówno tych, o których traktuje opowieść, jak i słuchaczy.

Problem gatunku

W niektórych opracowaniach utwór zaliczany jest do opowiadań. W takich właśnie zbiorach można go znaleźć. Jednak znajdująca się „wewnątrz” opowieść Rozłuckiego posiada wszystkie cechy noweli: jednowątkowy utwór prozatorski, z wyraźną pointą. Relacja bezpośredniego uczestnika wydarzeń odznacza się zwięzłością, nieobecnością charakterystyk bezpośrednich, motywów luźnych, epizodów, kondensacją treści. Fabuła posiada dramatyczny charakter, a akcja rozwija się w kierunku wyraźnego punktu kulminacyjnego, w którym decyduje się los bohatera oraz następuje rozwiązanie akcji.

Jednak opowieść ta umieszczona jest w ramach innego wydarzenia, odległego czasowo od opisywanych w niej wydarzeń - to jest już naruszenie cech gatunkowych noweli, którą charakteryzuje intensyfikacja czasu. Sytuacja współczesna w całości złożona jest z bezpośrednich charakterystyk, obecne są opisy przyrody. Ponadto w utworze zaznaczają się niejako dwie pointy: jedna - kończąca opowieść Rozłuckiego i druga - kończąca cały utwór. To sprawia, że Echa leśne nie mogą być jednoznacznie zaliczone do nowel.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Bohaterowie
2  Znaczenie tytułu, rola zakończenia
3  Generał Rozłucki - charakterystykaKomentarze
artykuł / utwór: Narracja, problem gatunku    Tagi: